தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

பொது மக்கள் கேட்புரை

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை 2006ன் படி சில குறிப்பிட்ட வகையான தொழிற்சாலைகள் அதன் அளவினை பொருத்து இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவ நிலை மாற்ற அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திடமிருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதியினை முன்னதாக பெறுவது அவசியமாகும். சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கையின்படி, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பொது மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தினை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடத்துகின்றது. கூட்டத்தில் பொது மக்களின் கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு அதன் அறிக்கை மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது.

S.No Name and address of the project Project Details Date & Time Venue Contact Person Execute Summary Minutes Draft EIA Report
1 M/s.A.Subbaraman,
S.F.No.908 & 914, Panaiyadipatti Village,
Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.03.0 Ha

13.09.2022@ 11.30 AM M/s.Sri Krishna Mahal, Vembakottai to Sivakasi Main Road, Vembakottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District-626131. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Download]

2 M/s.A.Subbaraman,
S.F.No.909,911/2, Panaiyadipatti Village,
Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.05.0 Ha

13.09.2022@ 11.00 AM M/s.Sri Krishna Mahal, Vembakottai to Sivakasi Main Road, Vembakottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District-626131. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Download]

3 M/s.Vasavibala Resins Pvt Ltd,
Plot No.S 50, SIPCOT Industrial Park,
Pillaipakkam, Sriperumbudur Taluk,
Kancheepuram District.

Proposed Polymeric Resins and Formulated products manufacturing unit.

14.09.2022@ 02.00 PM M/s.Selin Mahal A/C, No.151, V.R.P.Chathiram, Sriperumbudur, Near High School, Kancheepuram District-602105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,CP-5B, SIPCOT Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperubudur Taluk, Kancheepuram District-602105.

[English]

[Tamil]

[Download]

4 M/s.Anabond Limited,
S.F.No.144/2A,145/1A1,1A2 part,
1C part, Ezhichur Village, Kundrathur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Expansion activity to increase product of Resin(PC4-Hydroxl Terminated Polybutadiene Resin)from 5 MT/Month to 12 MT/Month.

14.09.2022@ 10.30 AM J S Mahal Walajabad - Oragadam Road, JS Nagar, Uthukkadu, Walajabad Taluk, Kancheepuram District-630601. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,CP-5B, SIPCOT Industrial Growth Centre, Oragadam, Sriperubudur Taluk, Kancheepuram District-602105.

[English]

[Tamil]

[Download]

5 M/s.A.Jayaraman Rough Stone Quarry and M/s.C.Umarani Rough Stone Quarry, S.F.No314(1.48.0), 317/3(0.73.0) & 317/4(1.31.0)
and S.F.No.252/2, 252/4 & 252/5 Kothapulli Village and K.Pudukkottai Village, Dindigul West Taluk, Dindigul District.

Rough Stone Quarry Propoal over an extent of 3.52.0 Ha of patta lands.

30.08.2022@ 11.00 AM M/s.VR.AN.Annamalai Chettiar Thirumana Mandapam, Dindigul-Palani NH Road, Reddiyarchatram - 624622 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Collector Office Campus, Dindigul-624004

[English]

[Tamil]

[Download]

6 M/s.Ultra Tech Cement Ltd, S.F.Nos.Parts of 34,34/1,49,50,54,54/26 & 54/27 of Periyanagalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

Proposed Lime stone quarry lease over an extent of 4.98.5 Ha.

25.08.2022@ 11.00 AM M/s.Pari Mahal, Trichy-Chidambaram National Highway, Opposite to Thelur EB Office, Thelur Village & Post, Ariyalur Taluk,Ariyalur District-621704 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk & District-621707.

[English]

[Tamil]

[Download]

7 M/s.Om Shri Vari Stones Pvt Ltd, S.F.No.20/1,20/2,270/2,270/3,270/4,
257/9,257/8A,257/10A, Panampatti Village,
Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Extent of 4.77.0 Ha

23.08.2022@ 11.30 AM Arokkia Matha Makkal Mandran, Panampatti Village, Mathiyanallur Post, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Inustrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkotai - 622002.

[English]

[Tamil]

Click here to view Draft EIA

[Download]

8 M/s.Om Shri Vari Stones Pvt Ltd,
S.F.No.11/2A,12/1A & 12/1B (part)
Thiruvengaivasal Village & 236/1A,236/1B,
236/1C,236/1D,236/1E,
236/2,236/3,236/4,236/5,
236/6,236/7,236/9,236/10,
236/11,236/12,236/13,236/14,
19/3,235/9B & 235/11 of Panampatti Village,
Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Extent of 4.90.5 Ha

23.08.2022@ 11.00 AM Arokkia Matha Makkal Mandran, Panampatti Village, Mathiyanallur Post, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Inustrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkotai - 622002.

[English]

[Tamil]

[Download]

9 M/s.P.Jahir Hussain Rough Stone and Gravel Quarry,S.F.No.182/1B,183/1,183/2B & 184/2, Therkuilanthakulam Village, Kayathar Taluk,
Thoothukudi District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 3.94.5 Ha of patta lands.

18.08.2022@ 11.00 AM Surya Mahal, 24/1 & 24/2,
Main Road, Kayathar,
Thoothukudi District.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,C7 & C9, SIPCOT Industrail Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

10 M/s.Premium Granites,
S.F.No.248/8B,248/9,248/10A,
248/10B,248/11,248/12,249/1,249/2,
249/3A & 249/3B, K.Pudukottai Village,
Dindigul West Taluk, Dindigul District.

Rough Stone Quarry proposal over an extent of 1.70.50 Ha.

18.08.2022@ 11.00 AM M/s.VR.AN.Annamalai Chettiar Thirumana Mandapam, Dindigul-Palani NH Road, Reddiyarchatram - 624622 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[Download]

11 M/s.Meenakshi Udyog (India) Pvt Ltd, S.F.No.291/1,291/2A,291/2B,291/3A,
291/3B,291/4A,292/4A,292/4B,292/5A,
292/5B, Kalukondapalli Village,
Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed to carry out the expansion activities in production of

1)MS Ingots to Billets from 30,000 MT/Annum to 1,91,000MT/Annum and

2)TMT Roads from 60,000 MT/M to 1,80,000 MT/M.

11.08.2022@ 11.00 AM Annamacharya Kalyanamandapam, Hosur to Thally Main Road, Mathakondapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635114 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126, Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Download]

12 M/s.A.Safana Parveen Rough Stone Quarry, S.F.No.425/2,3,4,5,6A & 425/6B Kothapulli Village,
Dindigul West Taluk, Dindigul District.

Cluster quarry proposal over an extent of 1.54.5 Ha patta lands.

10.08.2022@ 11.00 AM M/s.VR.AN.Annamalai Chettiar Thirumana Mandapam, Dindigul - Palani NH Road, Reddiyarchatram - 624622. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul - 624004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

13 M/s. Sri Venkateswara Construction
Materials & Industries, S.F.No.718(part),
719/1A(part), 722/1, 722/2, and 730/3 Padamanabamangalam village,
Srivaikundam Taluk, Thoothukudi District.
Proposed Rough stone & Gravel Quarry over on Extent of 14.85.5 Ha in patta lands. 03.08.2022@ 11.00AM Sathya Mahal, Thoothukudi-
Tirunelveli Main Road,Pudukottai
Village, Thoothukudi Taluk,
Thoothukudi District.
The District Environmental Engineer, Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

14 M/s.R.S.Palanisamy Rough Stone Quarry, S.F.No.304/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,304/26,304/27,304/28,
304/29,304/30, Kothapulli Village,
Dindigul West Taluk, Dindigul District.

Cluster quarry proposal over an extent of 2.53.5 Ha patta lands.

03.08.2022@ 11.00 AM M/s.VR.AN.Annamalai Chettiar Thirumana Mandapam, Dindigul - Palani NH Road, Reddiyarchatram - 624622. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul - 624004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

15 M/s.D.Rajesh,
S.F.No.22/1,22/2 of Kachirayanpatti Village,
Melur Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease Over an extent of 1.35.5 Ha.

02.08.2022@ 10.00 AM M/s.Kallazhagar Mahal, Kambur Road, Karunkalakudi, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

16 M/s.The India Cements Ltd,
S.F.No.112/2A(P),138(P),205(P),208/2,
209/1,209/2,210/2,210/3,210/4,211/1,
211/2,211/3,211/4,213/1,213/2,213/3
,214/1,214/2,214/3,225/2,227/2,234(P),
236,241/1,241/2,241/3 & 242/3,
Chinnagoundanur Village, Sankari Taluk,
Salem District.

Karumapurathanur Lime Stone Mine.

30.07.2022@ 11.00 AM M/s.India Cements Ltd(ICL) Community Hall, Bhavani MAin Road, Sankari Taluk, Salem District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyyanur Main Road, Salem - 636 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

17 M/s.The India Cements Ltd, S.F.No.2/2,2/3,3/2A,4/1,4/2A,14/1A, 15(Part), Veerachipalayam Village & 235/6B Alathur Village, Sankari Taluk, Salem District.

Veerachipalayam Lime Stone Mine.

30.07.2022@ 12.15 PM M/s.India Cements Ltd(ICL) Community Hall, Bhavani MAin Road, Sankari Taluk, Salem District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyyanur Main Road, Salem - 636 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

18 M/s.Hi-Tech Rock Products & Aggregates Ltd,
S.F.No.261(P) & 255/1(P), Irukkandurai Part II Village, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District.

Proposed Rough Stone Jelly and Gravel Quarry over an extent of 4.65.0 Ha.

28.07.2022@ 11.00 AM Maniyammai Mahal, Attrankarai Pallivasal Road, Radhapuram, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District.627111 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.30/2, SIDCO IIndustrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

19 M/s.S.Kandhasamy,
S.F.No.63/1,64/1A,64/3A & 64/5A, Kavundampalayam Village, Gobichettipalayam
Taluk, Erode District.

Proposed Rough Stone Quarry.

28.07.2022@ 10.00 AM K.V.Mahal, Sathy-Athani-Bhavani Main Road, Thookkanaickenpalayam, Gobichettipalayam Taluk, Erode District.638506 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District-638052

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

20 M/s.A.Thangaraj Rough Stone Quarry, S.F.No.218/1 & 219/1 Kolumankondan Village, Palani Taluk, Dindigul District.

Cluster quarry proposal over an extent of 4.58.80 Ha.

27.07.2022@ 11.00 AM Sri.J.K.P Thirumana Mahal, Nagoor, Narikkalpatty Post, Palani Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus,
Dindigul -624 004

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

21 M/s.Global Pharma Health Care Pvt Ltd,Survey No.155pt, Plot No.C-29B, SIPCOT Industrial Complex, Mathur Village, Vembakkam Taluk, Thiruvannamalai District-631701

Proposed Active Pharmaceutical Ingredients(API) Manufacturing Industry.

27.07.2022@ 10.30 AM M/s.V.K.P Mahal Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram,Vembakkam Taluk, Thiruvannamalai District-631702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Venkikal, Thiruvannamalai District -606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

22 M/s.K.Venkatraman, S.F.No.72/4 of
China Ulagani Village, Kallikudi Taluk,
Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an Extent of 1.19.0 Ha.

26.07.2022@ 10.00 AM M/s.Sri Meenakshi Agamudaiyar Meeting Hall, Parapathi - Thirumangalam Main Road, Koodakovil, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

23 M/s.Chikkarampalayam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.77/2E(P),77/2F(P),79/1A(P),75,77/1B & 421/2B (part)Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 3 No's Rough Stone & Gravel Quarry over an Extent of 7.40.5 Ha.

26.07.2022@ 03.00 PM Dhurai's Mahal, Kaikattipudhur, Kannarpalayam, Karamadai, Coimbatore-641104. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641030.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

24 M/s.Venkateswara Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.635/1A,635/2A,740,800/2(P),801(P), Marudur Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an Extent of 7.00.0 Ha.

26.07.2022@ 11.00 AM Shivas Mahal, Thimmampalayam, Marudur Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641030.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

25 M/s.Myvadi Village Rough Stone & Gravel Cluster,S.F.Nos.688(P),689/1,2(P),689/3A(P),
688(P),657/7,Myvadi Village, Madathukulam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No. & Existing 2 Nos. and 1 abandoned quarry of Rough stone and Gravel Quarries over an extent of 7.59.5 Ha.

21.07.2022 The Block Development Office , Madathukulam Panchayat Union, Tiruppur District - 642 113. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution ControlBoard,Tiruppur(South)12A, Pollachi By-pass Road, Palladam - 641 664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

26 M/s.A.D.Elango Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.822(P),823/A,823/B & 829/A(P), Nallroad Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

over an Extent of 4.16.23 Ha.

20.07.2022@ 11.30 AM The Collectorate, Tiruppur-641604. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran road, Tiruppur-641601

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[English]

[Tamil]

27 M/s.Sivanmalai Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.1259/3, Sivanmalai Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

Cluster over an Extent of 1.960 Ha in S.F.No.1258(part) and 2.025 Ha.

20.07.2022@ 10.00 AM The Collectorate, Tiruppur-641604. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran road, Tiruppur-641601

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[English]

[Tamil]

28 M/s.Ottathingal India Pvt Ltd, Plot No.B1, SIPCOT, Pirancheri Village, Manur Taluk(Previously Tirunelveli Taluk), Tirunelveli District.

Proposed standalone cement grinding unit (WOPC) production capacity of 300 TPD or 1,03,500 TPA.

15.07.2022@ 11.00 AM Dr.P.Sivanthi Athithanar Thirumana Mandapam, 37-B, Madurai main road, Sankar nagar, Tirunelveli Taluk, Tirunelveli District-627357 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,30/2 SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627 010.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

29 M/s.P.Rajmohan, S.F.No.81/2A1,81/2A2 of Chettipillayarnatham Village, Thirumangalam Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 1.65.5 Ha.

19.07.2022@ 10.00 AM M/s.Vaigai Mahal, No.15/1/1, Virudhunagar Road, Melakottai Vilakku, Thirumangalam, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

30 M/s.Suriya Industrial Minerals, S.F.No.393/8 & 395/1(P), Uthappanaickanur Village, Usilampatti Taluk, Madurai District.

Existing Limestone Mine over an extent of 1.21.5 Ha.

12.07.2022@ 10.00 AM M/s.Sri Lakshmi Mahal, Uthappanaickanur, Anaipatti Road, Nethaji Nagar, Usilampatti, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

31 M/s.Perumal Granites, Black Granite Cluster Quarry at SF.No.938(part) Bit I, Sidumanahalli Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District - 636810

Black Granite Cluster Quarry

07.07.2022@ 11.00 AM Panchayat Union Elementary School
Samballi, Sidumanahalli Village,
Pennagaram Taluk, Dharmapuri District.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Adhiyaman kottai - Hosur Bypass road, A.Reddihalli village,Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District-636809

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

32 M/s.N.Gomathi Rough Stone & Gravel Quarry SF.No.96/1A, Morattupalayam Village. Uthukuli Taluk, Tiruppur District.

Over an Extent of 0.66.5 Ha.

06.07.2022@ 11.30 AM TThe Uthukuli Taluk Office, Uthukuli , Tiruppur - 638752. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran road, Tiruppur-641601

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

33

M/s.V.Rajmohan(The Managing Director M/s Lakshmi Blue Metals) at SF.No.557/1,558/1,558/2,559,574 & 557/2, Gopalapuram Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 4.85 Ha.

06.07.2022@ 12.00 PM M/s.Sundaramoorthi Palaniyammal Thirumana Mandapam, Vanniyampatti- Chatrapatti Road, Sankarapandiapuram,Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District - 626 102. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

34 M/s.P.Arumugam(Proprietor M/s Selvakumar Blue Metals) at SF.No.567/2A,567/2B,568/1B, Gopalapuram Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 2.48.5 Ha.

06.07.2022@ 11.00 AM M/s.Sundaramoorthi Palaniyammal Thirumana Mandapam, Vanniyampatti- Chatrapatti Road, Sankarapandiapuram,Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District - 626 102. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

35 M/s.S.Karuppasamy, S.F.No.1186/2A,1186/3 & 1186/4 of Katchaikatti Village, Vadipatti Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry lease over an extent of 1.16.5 Ha.

05.07.2022@ 10.00 AM M/s.Green Park Residency, (Sathya Arangam) Door No 5-1-21/5, NH-7, Court Opposite, Main Road, Vadipatti, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

36 M/s.K.Ramesh, S.F.No.1265/5(P),
1267/2A,1267/2B,1495/4(P),1495/5(P) &
1495/6(P) of Katchaikatti Village, Vadipatti Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry lease over an extent of 2.46.0 Ha.

05.07.2022@ 10.00 AM M/s.Green Park Residency, (Sathya Arangam) Door No 5-1-21/5, NH-7, Court Opposite, Main Road, Vadipatti, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

37 M/s.V.Jayaprakash Multi Colour Granite Quarry,
S.F. No: 1158/8, 1158/9, 1160/3A, 1160/4, 1161/2(Part), 1161/3(Part), 1161/4A(Part), 1161/5(Part),1166/5(Part), Irudukottai Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Multi Colour Granite Quarry over an extent of 3.21.5 Ha.(Total Area Extent of Cluster is 12.23.5 Ha)

01.07.2022@ 11.00 AM M/s. Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District Pincode - 635 107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase -I, Hosur - 635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

38 M/s.P.Loganathan Red Multi Coloured
Granite Quarry, S.F. No: 152/1B, 152/3, 152/4B & 534/2, Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Red Multi Coloured Granite Quarry over an extent of 1.28.5 Ha.(Total Area Extent of Cluster is 22.46.50 Ha)

30.06.2022@ 12.15 PM M/s. Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District Pincode - 635 107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase -I, Hosur - 635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

39 M/s.A.S. Enterprises Rough Stone quarry,
S.F. No: 187/1A, 187/1B, 188 and 189
Gopanapalli Village,Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.13.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 8.08.0 Ha)

29.06.2022@ 11.00 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam Denkanikottai Main Road, Nagondapalli, Hosur Taluk,Krishnagiri District - 635109 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase -I, Hosur - 635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

40 M/s.P.Madhu Premanathan Rough Stone Quarry,S.F.No.306(Part-II), Pannapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.00.0 Ha.

28.06.2022@ 11.00AM M/s.PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theritham Main Road, Near Govt High School, Maruthi Nagar, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.635105 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase -I, Hosur - 635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

41 M/s.V.Venkatachalam Rough Stone Quarry,S.F.No.306(Part-I), Pannapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 1.56.0 Ha.

28.06.2022@ 11.00AM M/s.PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theritham Main Road, Near Govt High School, Maruthi Nagar, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.635105 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase -I, Hosur - 635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

42 M/s.K.Govardhan Rough Stone Quarry,S.F.No.303(Part-I), Athimugam Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.00.0 Ha.

28.06.2022@ 11.00AM M/s.PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theritham Main Road, Near Govt High School, Maruthi Nagar, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.635105 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase -I, Hosur - 635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

43 M/s.S.Ramesh Rough Stone Quarry,S.F.No.303(Part-2), Athimugam Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 2.00.0 Ha.

28.06.2022@ 11.00AM M/s.PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theritham Main Road, Near Govt High School, Maruthi Nagar, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.635105 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase -I, Hosur - 635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

44 M/s.Concretia Rough Stone & Gravel Quarry,
S.F.No.1185/1,1185/7A & 1185/8,
Katchaikatti Village, Vadipatti Taluk,
Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.79.5Ha.

28.06.2022@ 10.00AM M/s.Green Park Residency, (Sathya Arangam) Door No.5-1-21/5, NH-7, Court Opposite, Main Road, Vadipatti, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai - 625 008

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

45 M/s.Thalampattu Fire Clay & Laterite Mine, S.F.No.195/1(Part), Thalampattu Village,
Panruti Taluk, Cuddalore District, Tamilnadu.

M/s.Thalampattu Fire Clay & Laterite Mine over an extent to 1.21.5 Ha.

28.06.2022@ 11.00 AM M/s.A.V.Mahal, Kumbakonam main Road, Kadampuliyur,Panruti Taluk, Cuddalore District.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot A3, SIPCOT Industrial complex, Kudikadu, Cuddalore-607005

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

46 M/s.Chinnakallipatti Rough Stone Quarry-Cluster, S.F.No.478/2,479/2B(P),480/1A(P),480/2B,
480/2C(P),480/2D(P),482/1,482/2(P),& 483(P) Chinnakallipatti Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone Quarry over an Extent of 4.85 Ha.

27.06.2022@ 11.00 AM M/s.S.V.Mahal,(Sri Valli Mahal), Sathyamangalam - Mettupalayam Road, Thanneerpandal Bus Stop, Chinnakallipatti Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore-641030.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

47 M/s.Sri Ganesh Blue Metals -II(Rough Stone and Gravel Quarry),
S.F.No.123/10,123/11,123/12,
123/14A,123/14B,123/15,123/16,
123/17,131/1,131/2,131/3,131/4,131/5A,
131/5B,131/6,131/7,131/8,131/9,131/10A,
131/10B,1312/10C &132/4B in Menallur Village, Vembakkam Taluk,Tiruvanaamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry.

24.06.2022@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT) Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631701.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

48 M/s.K.Boobalan Rough Stone & Gravel Quarry,
S.F.No.224/1,224/3,224/4,224/5,224/7,
227/2E1,227/2E2,227/2EA,227/2E3B,
227/2E6,228/3 & 229/2 in Chithathur Village, Vembakkam Taluk,Tiruvannamalai District.

Rough Stone and Gravel Quarry in a cluster.

24.06.2022@ 03.00 PM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT) Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631701.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

49 M/s.V.Gopalakrishnan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.100/5,100/6F,100/6C,100/6D & 100/6E in Girijapuram Village,Vembakkam Taluk,Tiruvannamalai District.

Rough Stone and Gravel Quarry in a cluster.

24.06.2022@ 11.15 AM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT) Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631701.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

50 M/s.K.Moorthy Rough Stone & Gravel Quarry,
S.F.No.162/9,162/10B,163/5,163/6,163/10C,
163/12,163/13A,163/13B,163/13C,163/13D,
163/13E,163/13F,163/14A,181/1D1,181/1D2,
181/1E1,181/1E2,181/1E3 of Kundiyanthandalam 117/14 & 15 of Poonaithangal Village,Vembakkam Taluk,Tiruvannamalai District.

Rough Stone and Gravel Quarry in a cluster.

24.06.2022@ 12.30 PM M/s.Sri Lakshmi Vijayachandran mahal, Sri Selliyamman Nagar(Opp to SIPCOT) Mathur & Mangal X Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District-631701.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

51 M/s.S.Jacob Rajamani at SF.No.648, Edirkottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.03.5 Ha.

22.06.2022@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Narasimha Perumal Kalyanamandapam, No.4/1000, Thayilpatti to Vijayakarisalkulam Road, Kattananjseval, Thayilpatti, Virudhunagar District - 626 128

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar - 626002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

52 M/s.VST Blue Metals Rough Stone Quarry, S.F.Nos.1197/1(P), 1197/5,1197/6,1197/7
of Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 2.58.0 Hectares.

16.06.2022@ 11.00 AM Bharani Mahal, Door No.5/130 Near Palamalai Pavithram village Pugalur Taluk, Karur District.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

53 M/s.C.Selvan Rough Stone Quarry,
S.F.No.63/2(part), Bargur Village,
Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Rough stone Quarry lease over an extent of 3.35.0 Ha.

15.06.2022@ 11.00 AM Kanchana Mahal A/c, at Varsha Hall NH-46, Near Govt.Engineering College, BRG Madepalli, Bargur,Krishnagiri District-635104.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot.No.149-A, Ist floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

54 M/s.S.Raju Rough Stone & Gravel Quarry,
Survey No.180/4,180/5,180/8,180/9,180/10,
180/11, Periya Venmani Village, Maduranthagam
Taluk, Chengalpattu District.

over an extent of 2.50.0 Hectares.

14.06.2022@ 10.30 AM M/s K.S.Mahal Puthur Koot Road, Cheyyur Vandavasi Road, Cheyyur, Chengalpattu District-603302

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Maraimalai Adigalar Street, Maraimalai NAgar, Chengalpattu District-603209.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

55 M/s.Kolumanguzhi Village Rough Stone & Gravel Cluster, S.F.Nos.197/(P),155/1 & 155/2,156/2B(P), Kolumanguzhi Village, Dharmapuram Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No. & Existing 2 Nos.of Rough Stone & Gravel Quarries over an cluster extent area of 6.38.5 Ha.

14.06.2022@ 10.30 AM The Dharmapuram Taluk Office, Peria Kaliamman koil, Dharmapuram, Tiruppur District- 638656.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,12A,Pollachi by-pass road, palladam - 641664, Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

56 M/s.Tamilnadu Minerals Ltd,
S.F.Nos.1193/1(part 11 & part 12) of
Kodakkal Village, Sholinghur Taluk,
Ranipet District.

Proposed Black Granite Quarry in 12.25.0 Hects.

08.06.2022@ 11.00 AM M.Arumuga Reddiyar Salammal
Thirumana mandapam, Walajah Road, Kodakkal Mottur, Sholinghur Taluk,
Ranipet District.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution ControlBoard,Auxilium College Road (Opposite to ,Auxilium College), Gandhi Nagar, Vellore-632006

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

57 M/s.S.A.Sumithashankr,
S.F.No.56/1(Part 5), Kothapetta Village,
Krishnagiri Taluk, Krishnagir District.

Proposed Rough stone Quarry over an extent of 1.20.0 Ha.(Total Area Cluster is 20.19.0 Ha).

07.06.2022@ 11.00 AM M/s.Kurinji Mahal A/c, Dharga Road - Metpenda Salai, Krishnagiri. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A,Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex,Phase-1,Hosur-635126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

58 M/s.MA Quality Stone,
S.F.No.87/1B2(Part), Kothapetta Village,
Krishnagiri Taluk, Krishnagir District.

Proposed Rough stone Quarry over an extent of 3.70.0 Ha.(Total Area Cluster is 20.19.0 Ha).

07.06.2022@ 11.00 AM M/s.Kurinji Mahal A/c, Dharga Road - Metpenda Salai, Krishnagiri. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A,Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex,Phase-1,Hosur-635126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

59 Enathimangalam River Sand Quarry owned by Govt of Tamil Nadu, S.F.No.198(pt), Enathimangalam Village, Thiruvennainallur Taluk, Villupuram District which is proposed by the Executive Engineer, WRD, Mining and Monitoring Division, Villupuram District

Proposed Enathimangalam River Sand Quarry owned by Govt of Tamil Nadu which spreads over an extent of 11.00.00 Hectares.

02.06.2022@ 11.00 AM Ellis-Chouldry Anaicut-PWD Campus Near the Thenpennaiyar river Bridge, Maragadapuram village, Villupuram Taluk, Villupuram District-605 401 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605602

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

60 M/s.Thriveni Earth Movers Pvt Ltd,
S.F.No.665(Part 2), Kamandoddi Village,
Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough stone Quarry over an extent of 02.40.0 Ha.(Total Cluster is 9.92 Ha).

02.06.2022@ 11.45 AM M/s.KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44,Opp.Power Grid,Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A,Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex,Phase-1,Hosur-635126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

61 M/s.Thriveni Earth Movers Pvt Ltd,
S.F.No.665(Part 1), Kamandoddi Village,
Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough stone Quarry over an extent of 4.40.0 Ha.(Total Cluster is 9.92 Ha).

02.06.2022@ 10.30 AM M/s.KTR Palace(Kalyana Mandapam), Bengaluru-Chennai National Highway-44,Opp.Power Grid,Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A,Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex,Phase-1,Hosur-635126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

62 M/s.Sri Ganesh Murugan Blue Metals located at S.F.Nos.881/1,882(P),893/4, Pavithram Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an Extent of 2.51.0 Hectares

31.05.2022@ 11.00 AM Bharani Mahal, Door No:5/130 Near Palamalai Pavithram Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A,Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex,Phase-1,Hosur-635126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

63 M/s.P.Kandasamy Rough Stone Quarry located at S.F.No.570,Pavithram Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an Extent of 1.57.0 Hectareas.

31.05.2022@ 12.30 PM Bharani Mahal, Door No:5/130 Near Palamalai Pavithram Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A,Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex,Phase-1,Hosur-635126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

64 M/s.K.Shanmugam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.79/2A(P) of Myleripalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarrying of 1.01.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

30.05.2022@ 11.00 AM M/s.PRS Kalyana Mandapam, Ellur Pirivu, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

65 M/s.A.Myilsamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.42/1B,43/1B of Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarrying of 1.62.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

27.05.2022@ 11.00 AM M/s.AVM Thirumana Mahal, Saravana Garden, Madukkarai Taluk, Sulur Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

66 M/s.P.Vasanthi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.505,506/2 of Madukkarai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarrying of 1.76.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

23.05.2022@ 12.30 PM M/s.Adhitya Thirumana Mandapam, Nachipalayam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

67 M/s.K.Ravikumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.57/1 of Thambagoundanpalyam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarrying of 2.59.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

23.05.2022@ 11.00 AM M/s.Adhitya Thirumana Mandapam, Nachipalayam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

68 M/s.Sri Venkateswara Magnesite Mines,
S.F.No.55/1, Moongilpadi Village,
Omalur Taluk, Salem District.

M/s.Sri Venkateswara Magnesite Mines,S.F.No.55/1, Moongilpadi Village, Omalur Taluk, Salem District.

19.05.2022@ 11.00 AM M/s.Kumaravel Thirumana Mandapam, Thattanchavadi, Near Nagar Temple, Karuppur Via, Omalur Taluk, Salem District-636012 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,1/276 Meyyanur Main road, Salem-636004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

69 M/s. Sri Venkateswara Construction
Materials & Industries, S.F.No.718(part),
719/1A(part), 722/1, 722/2, and 730/3 Padamanabamangalam village,
Srivaikundam Taluk, Thoothukudi District.
Proposed Rough stone & Gravel Quarry over on Extent of 14.85.5 Ha in patta lands.

[Postponed]

Sathya Mahal, Thoothukudi-
Tirunelveli Main Road,Pudukottai
Village, Thoothukudi Taluk,
Thoothukudi District.
The District Environmental Engineer, Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

70 M/s.S.G.Anand Kumar Rough Stone Quarry, S.F.No.738, Pachakshipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Rough Stone Quarry Over an extent of 3.96.5 Ha.

18.05.2022 @ 11.00 AM M/s.M.G.Convention Hall Denkanikottai to hosur main road, Belur gate, Islampur, Denkanikottai, Krishnagiri District-635107 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Plot.No.149-A ,Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

71 M/s.Dhandapani Cements Pvt Ltd, S.F.Nos.6/4,8/3,8/4A,8/4B,8/5A,
8/5B,8/5C,8/5E,8/6A,8/6B,8/6C,
7 & 8, Karuppur Senapathy Village,
Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

Existing Limestone Mine over an extent of 4.67.0 Ha

17.05.2022 @ 10.00 AM Dhanalakshmi Thirumana Mahal, Arunachala Nagar, Keelapalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621707. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur District-621707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

72 M/s.N.Krishnamoorthy, Limestone Mine,
located atS.F.No.824/1B(Part),824/2(Part),
824/3(Part),825/1B(Part),825/2B(Part) & 825/3B(Part) of
Varavanai Village, Kadavur Taluk, Karur District.

Over an extent of 4.15.8 Hectares.

10.05.2022 @ 11.00 AM Vasantham Mahal, Palauyam Main Road, E.B.Office Near, Chinthamanipatty, Keelapaguthi Village, Kadavur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

73 M/s.Dalmia Cement (Bharat) Ltd,
S.F.No.256, Kallakudi Village, Lalgudi Taluk,
Trichy District - 621651.

Kallakudi Limestone Mines ML-V over an extent of 0.285 hectares proposed limestone production of 0.010368 Million Tonnes per annum.

05.05.2022 @ 12.30 PM Selvi Mahal, Door No.90, Shri Lakshmi Nagar, Trichy - Ariyalur MAin Road, Opposite to Old Samathuvapuram, Kallakudi, Lalgudi Taluk, Trichy District - 621 651. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District No.25, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Trichy-15.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

74 M/s.Dalmia Cement (Bharat) Ltd,
S.F.No.257/1, 257/2, Kallakudi Village,
Lalgudi Taluk, Trichy District - 621651.

Kallakudi Limestone Mines ML-IV over an extent of 1.135 hectares proposed limestone production of 0.01 Million Tonnes per annum.

05.05.2022 @ 10.00 AM Selvi Mahal, Door No.90, Shri Lakshmi Nagar, Trichy - Ariyalur MAin Road, Opposite to Old Samathuvapuram, Kallakudi, Lalgudi Taluk, Trichy District - 621 651. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District No.25, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Trichy-15.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

75 M/s.Tamilnadu Cements Corporation Ltd,
G.O.Ms.No.344 of Kallankuruchi,
Ameenabad & Khairulabad Village,
Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

Expansion of Kallankurichi Limestone mine in total area 240.61.0 Ha.

05.05.2022 @ 10.00 AM Community hall within the premises of M/s.Tamilnadu Cements Corporation Ltd, Khairulabad Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District No.4/326, Trichy main road, Near by RTO office, Keelapalur, Keelapalur post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

76 M/s.Salem Mines & Aggregates at Survey No.170(part)(Gov.Poramboke Land)Kunnavakkam Village, Thirukazhukundram Taluk, Chengalpattu District.

Proposed Rough Stone Gravel Quarry extent of 4.94.50 Hectares

05.05.2022 @ 10.30 AM M/s.GVN Mahal, No.44, Irrumbuli Village,Kothimangalam,Thirukazhukundram 603 103 Chengalpattu District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Maraimalai Adigalar Street, Maraimalai NAgar, Chengalpattu District - 603 209

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

77 M/s.Sai Hridham Infraa (P) Ltd, S.F.No.80/3,80/4,80/5,80/6,80/17 & 80/19, Mellur Village, Kulathur Taluk, Pudhukottai District.

Extent of 1.68.0 Ha.

04.05.2022 @ 11.00 AM Samuthayakoodam, Melur Village, Sathiyamangalam Post, Kulathur Taluk, Pudukottai District - 622501 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.01,SIPCOT Industrial complex, SIPCOT post, Pudukottai - 622002

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

78 M/s.Sai Hridham Infraa (P) Ltd, S.F.No.207/12,207/14A1 & 207/16, Mellur Village, Kulathur Taluk, Pudhukottai District.

Extent of 3.38.5 Ha.

04.05.2022 @ 11.30 AM Samuthayakoodam, Melur Village, Sathiyamangalam Post, Kulathur Taluk, Pudukottai District - 622501 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.01,SIPCOT Industrial complex, SIPCOT post, Pudukottai - 622002

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

79 M/s.Grasim Industries Limited, Plot Nos.A-3/1 & A-4/2, SIPCOT Industrial Park, Mahajanapakkam Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.

Proposed Integrated Paint Manufacturing Industry

28.04.2022 @ 10.30 AM M/s.V.K.P Mahal, Kanchipuram-Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District - 631702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

80 M/s.Velampalayam & Boomalur Village
Rough Stone & Gravel Cluster, SF.No.213/2A,
227/1B(P),224/1B(P),224/2(P),228/2,
192/2A,192/2B,192/2C,211/1A,98/2(P),199/1A2,
227/2(P),98/1,222/1A,(P),194/1 & 194/2 Velampalayam &
Boomalur Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 8 Nos. & existing 4 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 17.42.5 Ha.

26.04.2022 @ 10.30 AM The Collectorate, Perunthitta Valagam, Palladam Road, Tiruppur District - 641604. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(South), 12A, Pollachi By- pass Road, Palladam - 641 664.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

81 M/s.K.S.Thanikachalam Grey Granite quarry,
S.F.No.448/1(P),449/1, 2 & 449/3A, Vilangamudi Village,
Pochamapalli Taluk, Krishnagiri District.

Grey Granite Quarry over an extent of 1.09.5 Ha.

22.04.2022 @ 11.00 AM M/s.Mariyaappa Gounder Kalyana Mandapam, Thirupattur Main Road, Pochampalli, Krishnagiri District - 635 206 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur - 635 126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

82 M/s.B.Syednazar Babulal Grey Granite Quarry, S.F.No.373/1A,373/1B(P), Chendarapalli Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District

Proposed Grey Granite Quarry over an extent of 1.10.0 Ha.(Total Area Extent of Cluster is 7.55.5 Ha.)

20.04.2022 @ 11.00 AM M/s.Sri Maheshwari Mahal, Thiruvannamalai MAin road, Anjur, Bargur Taluk, Krishnagiri District - 635203. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur - 635 126

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

83 M/s.S.K.Subba Reddiar,
SF.No.46/1,46/2,46/3, & 46/4, Sundakottai Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.29.5 Ha.

20.04.2022 @ 12.00 PM M/s.L.S.Mahal, Aathipatti, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar - 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

84 M/s.T.Senthilvel Rough Stone Quarry, S.F.No.72/2A,72/2B,72/3,72/4,72/5,
72/7,73/5A,73/5B, Sundakottai Village,
Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 3.69.72 Ha.

20.04.2022 @ 11.00 PM M/s.L.S.Mahal, Aathipatti, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar - 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

81 M/s.R.Subashini Rough Stone Quarry,
S.F.No.54/2,54/3, Sundakottai Village,
Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 3.11.00 Ha.

20.04.2022 @ 11.00 PM M/s.L.S.Mahal, Aathipatti, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar - 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

82 M/s.Velampalayam & Sukkampalayam Village
Rough Stone & Gravel Cluster, SF.No.153/1A1,1/4(P),7//B,7/4B,2,153/2A,153/2C
& 156/1B Velampalayam & Sukkampalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 3 Nos. & existing 2 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 6.98.24 Ha.

19.04.2022 @ 12.30 PM The Collectorate, Perunthitta Valagam, Palladam Road, Tiruppur District - 641604. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(South), 12A, Pollachi By- pass Road, Palladam - 641 664.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

83 M/s.Velampalayam & Iduvai Village
Rough Stone & Gravel Cluster, SF.No.17/1A1B,63/1B,63/1A2,64/1(P),
58/1284/2A1(P),284/2A2(P),17/2C(P),
283/2E2,17/2B,17/2A & 286/1(P),Velampalayam &
Iduvai Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 6 Nos. & existing 4 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 14.07.5 Ha.

19.04.2022 @ 10.30 AM The Collectorate, Perunthitta Valagam, Palladam Road, Tiruppur District - 641604. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(South), 12A, Pollachi By- pass Road, Palladam - 641 664.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

84 M/s.Tamilnadu Generation and
Distribution Corporation(TANGEDCO),
Ernavur Village, Thiruvottiyur Taluk, Chennai District.

Proposed(1*660MW)Ennore TPS Expansion Project.

[Postponed]

S.S.S.M.ETPS Matriculation School, ETPS Camp 1, Ernavur, Chennai - 57. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.77A, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai - 600058

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[EIA-1]

[EIA-2]

[Socio Economic V-1]

[Socio Economic V-2]

85 M/s.Tamil Nadu Minerals Ltd(A Govt.of Tamilnadu Undertaking), SF.No.37/15B2 of Kommedu Village, Gingee Taluk, Villupuram District.

Existing Colour Granite Quarry located in a cluster owned by M/s.Tamilnadu Minerals Ltd over an extent of 5.58.5 Ha

12.04.2022 @ 3.00PM Sri Ram Thirumana Mandapam Villupuram - Gingee Main Road, Kozhipannai, Nagar Village, Muttathur Post, Vikkiravandi Taluk, Villupuram District 605 203. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master plan complex, Villupuram - 605602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

86 M/s.Tamil Nadu Minerals Ltd(A Govt.of Tamilnadu Undertaking), SF.No.11 part of Perumbakkam Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Existing Black Granite Quarry located in a cluster within 500 m radius owned by M/s.Tamilnadu Minerals Ltd over an extent of 6.09.0 Ha

12.04.2022 @ 10.30 AM M/s.P.Ramasamy Seethalakshmi Palace Thirumana Maligai, Mailam - Vanur Road, Mailam Post, Tindivanam Taluk, Villupuram District - 604 304 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master plan complex, Villupuram - 605602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

87

M/s.Sri Santhosh Blue Metals(Rough stone & Earth Quarry),SF.No.8/1B,8/2 of Thollamur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Earth Quarry to be located in a cluster within 500 m radius owned by M/s. Sri Santhosh Blue Metals over an extent of 2.06.0 Ha.

12.04.2022 @ 11.30 AM M/s.P.Ramasamy Seethalakshmi Palace Thirumana Maligai, Mailam - Vanur Road, Mailam Post, Tindivanam Taluk, Villupuram District - 604 304 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master plan complex, Villupuram - 605602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]


[Annexure]

88 M/s.Ramco Cements Ltd, Thummakkundu Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

The Proposed Pandalgudi Lime Kankar Beneficiation Plant(stand alone - Throughput Capacity 2.00 MTPA; Production - Clean Kankar 1015 MTPA & other Recovery Materials 0.50 MTPA)

12.04.2022 @ 11.00 AM M/s.M.Karuthana Nadar Thirumana Mahal, Pandalgudi Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District - 626 113 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23,Master plan Complex,Collectorate, Sattur Road Virudhunagar - 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

89 M/s.SUA Explosive and Accessories Pvt Ltd, S.F.No.116(P),120,122(P),123(P),124,126,
136(P),137,138,139,140,141,142,143,144,145,
147,153,170,171,172(P),173(P),220(P)221(P),
Thathanaickenpatty North Village, Palani Taluk, Dindigul District.

The proposed Greenfield unit for manufacturing of Commercial Explosive products.

[Postponed]

M/s. Shri Balaji Mahal, Udumalai Road, Thalaiyoothu, Palani Taluk, Dindigul District - 624618 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Collector Office Campus, Dindigul - 624004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

90 M/s.J R Metals Chennai Limited
at Survey Nos 91 to 95 & 97 to 103,
Amirthamangalam Village, Gummidipoondi Taluk,
Tiruvallur District.

Plant and Machinery :
i)Proposed establishment of Sponge Iron Plant(2*350 TPD).
ii)2*8 MW WHRB,
iii)Induction Furnace (2*40T & 1*30T), 40T Reheating Furnace.
iv)Dolachar/coal based power plant -16MW(AFBC/CFBCBoiler)
Products:
Sponge Iron 300000 TPA,
M.S.Billets 600000 TPA,
Power 32 MW

08.04.2022 @ 11.00AM Project Site at Amirthamangalam Village (1 Km from Thideer Nagar Bus stop towards Sathyavedu), Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,88A, SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District - 601 201

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

91 M/s.Muthusamy Rough Stone Quarry, S.F.No.80/20,80/21, & 80/22, Mellur Village, Kulathur Taluk, Pudukottai District.

extent of 0.82.0 Ha

07.04.2022 @ 11.30AM Samuthayakoodam, Melur Village, Sathiyamangalam Post, Kulathur Taluk, Pudukottai District - 622501 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.1, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukottai - 622002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

92 M/s.Tmt.A.Safana Parveen Rough Stone Quarry, S.F.No.425/2,3,4,5,6A & 425/6B, Kothapuli Village, Dindigul West Taluk, Dindigul District.

Cluster quarry proposal over an extent of 1.54.5 Ha of patta lands.

[Postponed]

M/s.VR.AN.Annamalai Chettiar Thirumana Mandapam, Dindigul - Palani NH Road, Reddiyarchatram - 624622. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul - 624004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

93 M/s.Dalmia Bharat Green Vision Limited, Mulliseval & Peddureddipatti Villages, Sattur Taluk, Virudhunagar District.

Proposed 2*2.5 Million TPA (OPC/PPC/PSC/PCC) Cement Grinding units.

30.03.2022 @ 11.00AM Premises of the site of the proposed unit, Uppathur Road, Near Nalli Railway Station, Mulliseval Village, Sattur Taluk, Virudhunagar District - 626 205. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar - 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

94 M/s.SRC Projects(P) Ltd,
S.F.No.210/1,211,212/1,212/2,212/3,
212/4,212/5,212/6,212/7,212/8
212/9,212/10,212/11,212/12,212/13,
212/14,212/15,212/16,212/17,212/18 and S.F.No.222/18,222/19,222/20 & 222/21
Chithathur Village, Vembakkam Taluk,
Tiruvannamalai District.

Rough Stone Quarry

17.02.2022 @ 11.30 AM M/s.V.K.P Mahal Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District 631 702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

95 M/s.SRC Projects(P) Ltd,
S.F.No.222/18,222/19,222/20 & 222/21
Chithathur Village, Vembakkam Taluk,
Tiruvannamalai District.

Rough Stone Quarry

17.02.2022 @ 11.30 AM M/s.V.K.P Mahal Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District 631 702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

62 M/s.Shri Lakshmi Narayana Aggregates Pvt Ltd,
S.F.No.152/6,151/4,152/4B,152/5B,151/3,151/1,
150/4A2,150/4B,150/3A,150/3B,147/1C3
in Menallur Village and S.F.No.121/2,123/2A4B,123/1A1,
123/1B,123/1C,123/1H,123/1I,123/1J,123/2A1,
123/2A5,123/2A6.123/2B1,123/2B2,123/2A2,
123/2A3 & 123/A4A in Poonaithangal Village,
Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone Quarry

17.02.2022 @ 10.00 AM M/s.V.K.P Mahal Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District 631 702 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

63 M/s.L.Muthuraj at SF.No.114/1,114/2,114/3,114/4,114/5,
114/6,114/7,114/8,114/9B,115, Padur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 1.40.98

27.01.2022 @ 04.00 PM M/s.Sneha Mahal, Anna nagar, Near Bus Stand, Walajabad, Kancheepuram District - 631605 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot.No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam,Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602105

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

64 M/s.M.S. Blue Stones at SF.No.167/1(Part-1), Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 3.00.0 Ha

27.01.2022 @ 12.00 PM M/s.Valliammai Kalyanamandapam, No.13,Kancheepuram to Chengalpattu Road, Walajabad, Kancheepuram District - 631605 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot.No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam,Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602105

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

65 M/s.V.Sekar at SF.No.167/1(Part-2) Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 3.00.0 Ha

27.01.2022 @ 12.00 PM M/s.Valliammai Kalyanamandapam, No.13,Kancheepuram to Chengalpattu Road, Walajabad, Kancheepuram District - 631605 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot.No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam,Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602105

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

57 M/s.D.Arun Kumar at SF.No.338/1(Part-2) Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 4.95.0 Ha

27.01.2022 @ 10.00 AM M/s.Valliammai Kalyanamandapam, No.13,Kancheepuram to Chengalpattu Road, Walajabad, Kancheepuram District - 631605 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot.No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam,Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602105

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

58 M/sK.Prabakaran at SF.No.320/5, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 2.15.30 Ha

27.01.2022 @ 10.00 AM M/s.Valliammai Kalyanamandapam, No.13,Kancheepuram to Chengalpattu Road, Walajabad, Kancheepuram District - 631605 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot.No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam,Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602105

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

59 M/s.TamilNadu Minerals Limited(TAMIN), Black Granite Quarry, S.F.No.412(Part) of Sunjalnatham Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District - 636 810

Black Granite Quarry(Mining)

21.01.2022 @ 11.00 AM Ramasamy Gounder Ponnammal Thirumana Mandapam, Eriyur Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Adiyamankottai-Hosur byepass Road, A.Reddihalli, Dharmapuri - 636 809

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

60 M/s.M.Ramasamy Rough Stone & Gravel Quarry,
S.F.No.80/1E1,80/1E2, & 80/1E4 of Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quantity of 1.37.0 Hectares Quarrying of Rough Stone & Gravel.

21.01.2022 @ 12.30 PM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

61 M/s.R.Nataraj Rough Stone & Gravel Quarry,
Proposed quantity of 1.34.5 Hectares Quarrying of Rough Stone & Gravel. S.F.No.90/2(P) & 91/1A(P) Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarries 4 Nos of Total extent 5.57.0 Hectares(Total Extent of the Cluster 49.96.8 Ha)

21.01.2022 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

62 M/s.K.Nataraj Rough Stone & Gravel Quarry,
over an extent of 1.48.0 hectares,
Proposed Quarrying of Rough Stone & Gravel. at S.F.No.84/5A(P) Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarries 4 Nos of Total extent 5.57.0 Hectares(Total Extent of the Cluster 49.96.8 Ha)

21.01.2022 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

63 M/s.R.Baby Rough Stone & Gravel Quarry,
over an extent of 1.33.0 hectares,
Proposed Quarrying of Rough Stone & Gravel. at S.F.No.83/1C1B,83/1C2Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarries 4 Nos of Total extent 5.57.0 Hectares(Total Extent of the Cluster 49.96.8 Ha)

21.01.2022 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

64 M/s.M.Anandha Prabhu Rough Stone & Gravel Quarry,
over an extent of 1.41.50 hectares,
Proposed Quarrying of Rough Stone & Gravel. at S.F.No.60/3A,90/3B,91/1B1,91/1B2,91/1C,91/2A & 91/2B Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Quarries 4 Nos of Total extent 5.57.0 Hectares(Total Extent of the Cluster 49.96.8 Ha)

21.01.2022 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

65 M/s.K.Paramasivam Rough Stone & Gravel Quarry , S.F.No.351/2G & 351/2H, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.86.0 Hectares.

19.01.2022 @ 11.00 AM PRS Kalyana Mandapam ElurPirivu, Coimbatore. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

66 M/s.V.Manikandan , Rough Stone & Gravel Quarry S.F.No.869/1 & 869/2 of Chettipalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed quantity of 2.57.5 Hectares Quarrying of Rough stone & Gravel.

19.01.2022 @ 11.00 AM PRS Kalyana Mandapam ElurPirivu, Coimbatore. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

67 M/s.R.Varadaraju
SF.No.176(Bit-1) of Pottanam Village,
Sendamangalam Taluk, Namakkal District.

Rough Stone Quarry in an extent of 1.00 Ha.

30.12.2021 @ 11.00 AM M/s.Aishwarya Mahal, Pachudaiyampatty, Opp Sendamangalam Taluk Office, Pachudaiyampatty Village,Sendamangalam Taluk, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Collectorate Campus, Near RTO Office, Namakkal - 637 003.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

68 M/s.V.P.R.Sheckar
SF.No.176(Bit-4) of Pottanam Village,
Sendamangalam Taluk, Namakkal District.

Rough Stone Quarry in an extent of 1.00 Ha.

30.12.2021 @ 11.00 AM M/s.Aishwarya Mahal, Pachudaiyampatty, Opp Sendamangalam Taluk Office, Pachudaiyampatty Village,Sendamangalam Taluk, Namakkal District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Collectorate Campus, Near RTO Office, Namakkal - 637 003.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

69 M/s.S.Madharasu,
SF.No.170(Part-4) in Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District.

Rough Stone Quarry

28.12.2021 @ 11.00 AM Kongu Thirumagal Thirumana Mandapam, Kolathur road, Sanisanthai, Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre,Perundurai,Erode District - 638 052

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

70 M/s.S.Gokul Santhosh ,
SF.No.170(Part-3) in Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District.

Rough Stone Quarry

28.12.2021 @ 11.00 AM Kongu Thirumagal Thirumana Mandapam, Kolathur road, Sanisanthai, Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre,Perundurai,Erode District - 638 052

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

71 M/s.K.S.Selvaraj ,
SF.No.170(Part-2) in Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District.

Rough Stone Quarry

28.12.2021 @ 11.00 AM Kongu Thirumagal Thirumana Mandapam, Kolathur road, Sanisanthai, Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre,Perundurai,Erode District - 638 052

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

72 M/s.S.Selvakumar ,
SF.No.170(Part-1) in Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District.

Rough Stone Quarry

28.12.2021 @ 11.00 AM Kongu Thirumagal Thirumana Mandapam, Kolathur road, Sanisanthai, Chennampatti Village, Anthiyur Taluk, Erode District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre,Perundurai,Erode District - 638 052

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

[Annexure]

73 M/s.S.Vishnuvarthan,
SF.No.86/3, Ponnamangalam Village, Thirumangalam Taluk,
Madurai District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry lease over an extent of 2.99.5 Hhectares of patta land.

21.12.2021 @ 10.00 AM M/s.Dheiva Thevar Mahal, Vagaikulam Road, Mela Urappanur, Thirumangalam Taluk,
Madurai District.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur,Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

74 M/s.S.Sathish Narayanan Rough Stone and Gravel Quarry,
SF.No.45/2C(part-6),Atthipadi Village, Tiruvannamalai Taluk,
Tiruvannamalai district.

Rough Stone and gravel Quarry

18.12.2021 @ 10.30 AM

M/s.KS Chitra Mahal, Kungiliyantham Village, Vanapuram post, Thandrampattu Taluk,Tiruvannamalai district.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate Master plan complex, Vengikkal, Tiruvannamalai - 606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

75 M/s.P.Adhimoolam Rough Stone and Gravel Quarry,
SF.No.135(part-7), Iyunkunam Village, Kilpennathur Taluk,
Tiruvannamalai District.

Rough Stone and gravel Quarry

11.12.2021 @ 11.15 AM M/s.Kasthuri Azhwar Thirumana Mandapam, Somasipadi , Tindivanam Main Road,Kilpennathur Taluk,
Tiruvannamalai District.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai 606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

76 M/s.City Blue MetalRough Stone and Gravel Quarry,
SF.No.135(part-2), Iyunkunam Village, Kilpennathur Taluk,
Tiruvannamalai District.

Rough Stone and gravel Quarry

11.12.2021 @ 10.00 AM M/s.Kasthuri Azhwar Thirumana Mandapam, Somasipadi , Tindivanam Main Road,Kilpennathur Taluk,
Tiruvannamalai District.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai 606 604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

77 M/s.K.Jagadeshkumar, S.F.No.17/25,
Krishnapuram Village, Vadipatti Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry over an extent of 1.49.0 Ha of lease land.

14.12.2021 @ 10.00 AM M/s.AVP Keerthana Hall, AVP Complex, Government Higher Secondary School Opposite Palamedy, Vadipatti Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,Kappalur,Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

78 M/s.N.Madheswaran , S.F.No.15/1 of
T.Nallalam Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry of Thiru.N.Madheswaran to be located in a cluster in an extent of 4.34.0 Ha.

26.11.2021 @ 4.00 PM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

79 M/s.V.Narendiran , S.F.No.20/2 part & 21/2 of
T.Nallalam Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry of Thiru.V.Narendiran in an extent of 1.30.0 Ha.

26.11.2021 @ 3.00 PM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

80 M/s.V.Ravichandran , S.F.No.26/1B1,27/3A & 27/3B of
Nalmukkal Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry of Thiru.V.Ravichandran in an extent of 1.35.0 Ha.

26.11.2021 @ 2.00 PM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

81 M/s.D.Durai , S.F.No.27/6,27/727/8,& 29/1of
Nalmukkal Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry of Thiru.D.Durai in an extent of 1.85.5 Ha.

26.11.2021 @ 2.00 PM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

82 M/s.P.Yuvaraj ,
S.F.Nos.10/11,10/12, 11/1,11/2A,11/3 of Nalmukkal Village and SF.Nos.8/4C1,8/7,8/8,8/9 of Chokkanthangal Village,
Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry of Mr.P.Yuvaraj in an extent of 1.97.88 Ha.

26.11.2021 @ 12.00 PM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

83 M/s.R.Vadivel , S.F.No.59/13,59/14/59/15,
59/16,59/17,59/18 & 59/19 of Brammadesam Village,
Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone and gravel Quarry of R.Vadivel in an extent of 1.07.5 Ha.

26.11.2021 @ 11.00 AM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

84 M/s. S.Jagadeesan, S.F.No.49/1B,49/2,49/4B,
49/5A,49/6,49/7,49/12 & 49/13 of Brammadesam Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone Quarry of Thiru.S.Jagadeesan in an extent of 1.84.5 Ha.

26.11.2021 @ 10.00 AM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

85 M/s.C.Ganesan , S.F.No.27/2,27/3,27/4, of Brammadesam Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone Quarry of Thiru.S.Jagadeesan in an extent of 1.11.5 Ha.

26.11.2021 @ 10.00 AM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

86 M/s.R.Rasu , S.F.No.54/4A,54/5A,54/5B & 56/1 of Brammadesam Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone Quarry of Thiru.S.Jagadeesan in an extent of 1.29.0 Ha.

26.11.2021 @ 10.00 AM M/s.Hotel Vasantha Bhavan Meeting Hall, First Floor, No.100, ECR Road, Marakkanam Post & Taluk, Villupuram District - 604303 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram - 605 602.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

87 M/s. TamilNadu Minerals Limited (TAMIN),
Black Granite Quarry, S.F.No.83(Part) of Jammanahalli Village,
Pappireddipatti Taluk, Dharmapuri District - 636 904.
Black Granite Quarry (Mining) 25.11.2021 @ 11.00 AM Govt.Community Hall, Thenkaraikottai Village, Pappireddipatti Taluk,Dharmapuri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.8, First Floor, 5th Cross Street, Appavu Nagar, Dharmapuri - 636701

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

88 M/s.V.Thulasiammal Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.30/2B3(P), Paladurai Village, Madukkari Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 2.58.2 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil, and Reject. 25.11.2021 @ 11.00 AM M/s.VRV Kalyana Mandapam, Nachipalayam, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

69 M/s.A.Senthil Kumar Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.67(P), Paladurai Village, Madukkari Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 3.00.0 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil, and Reject. 25.11.2021 @ 11.00 AM M/s.VRV Kalyana Mandapam, Nachipalayam, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

Click here to view Draft EIA

[Download]

70 M/s.S.A.Ganesan Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.273/2A & 281/2, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 2.03.0 Hectares Quarrying of Rough Stone & Gravel Quarry 24.11.2021 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Village, Madukkarai, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

71 M/s.Meenakshi Steel Re Rollers, S.F.No.478/1,478/2,478/3,478/4A,479/1,479/2A,480/1 & 480/2, Varapatti Village, Sulur Taluk,Coimbatore District. Proposed to Manufacture MS Billets(Intermediate Product) with a capacity of 1,45,000 TPA and TMT Rods(Final Product)with a capacity of 1,40,000 TPA 23.11.2021 @ 11.00 AM Sri Balaji Marriage Hall,Suthanpet, Sulur Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

72 M/s.P.Varadharaj Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.91/1A, Karunchamigoundempalayam Village,
Madukkari Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 1.23.0 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil, and Reject. 19.11.2021 @ 11.00 AM M/s.VRV Kalyana Mandapam, Nachipalayam, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi,Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

71 M/s. T.Ponnambalam Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No.134/15A,134/15B, 134/17,134/18,134/19,136/1,136/2,136/3A,136/3B,
136/3C136/4,136/5,136/6,136/7, 136/8,136/9,136/10,143/1A,
143/1B,143/1C,143/1D, 143/2,143/4,143/5,143/6,
143/7A,143/7B,143/8,143/10143/11,144/2,144/3,144/4 and 144/5,
Mennalur Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarry. 06.11.2021 @ 12.30 PM M/s.V.K.P Mahal, Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

72 M/s.J.Venkatesan Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No. 221/4,5,6,7,12,13,14, 15,19,20,21 &221/22,
Chithathur Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District
Rough Stone Quarry. 06.11.2021 @ 11.15 AM M/s.V.K.P Mahal, Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

70 M/s.R.Mohanraj Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F.No. 176/1A,1B,1C,2A,2B,3A, 3B,3C,3D,3E,
3F,3G & 176/4B, Girijapuram Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarry. 06.11.2021 @ 10.00 AM M/s.V.K.P Mahal, Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

71 M/s. SRC Projects Pvt Ltd,(Rough Stone Quarry)
S.F.No. 301 (Part-2) Athi Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarries in a cluster. 30.10.2021 @ 12.30 PM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

72 M/s. M. Ramachandran Rough Stone Quarry
S.F.No. (Part - 3)Athi Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarries in a cluster. 30.10.2021 @ 12.30 PM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt - 635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

70 M/s. A.Dasarathan Rough Stone and Gravel Quarry
S.F.No. 186/1,190/2B1 & 190/2B2, Kundiyanthandalam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.
Rough Stone Quarry. 30.10.2021 @ 11.15 AM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

71 M/s. D. Arulazhagan Rough Stone and Gravel Quarry
S.F.No. 20/2B,20/2D,20/2H, 20/2I,20/2J & 20/2K, Ezhacheri Village,
Vembakkam Taluk,Tiruvannamalai District.
Rough Stone and Gravel Quarry. 30.10.2021 @ 10.00 AM M/s.V.K.P Mahal , Kanchipuram - Vandavasi Road, Dharmapuram, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai Dt-635 501. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,District Collectorate, Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai - 606604

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

72 M/s.T.Palavesammal at S.F.No.389/1B, Melathattaparai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District. Proposed Rough stone & Gravel Quarry over on Extent of 2.23.0 Ha in patta lands. 29.10.2021 @ 11.00AM Sathya Mahal, Thoothukudi - Tirunelveli main road, Pudukottai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

64 M/s. R.Paramasivam quarry
at S..F.No.20/2B(part) & 21/5C(part) of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.0 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

65 M/s. K.Periyasamy quarry,
at S.F.No.21/5B(part) of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.0 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

66 M/s. B.Mekala quarry,
at S.F.No.22/4(part) of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.40 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

67 M/s. M.Krishnan quarry,
at S.F.No.176/2,176/3(part) & 176/11(part) of
Marapari Village, Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 0.90.25 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

68 M/s. S.Nandhakumar quarry,
at S.F.No.22/2 of Marapari Village,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.16 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

69 M/s. S.Rangasamy quarry,
at S.F.No.176/1A,176/5A,176/6A & 316/2B2 of Marapari & Paruthipalli Villages of Thiruchengode Taluk,
Namakkal District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 2.02.30 Ha. 21.10.2021 @ 11.00 AM Arulmigu Namperumal Koil Manadapam, Maraparai Village, Vaiyappamalai pudur, Thiruchengode Taluk, Namakkal District 637 410 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,298/A, Salem main road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Nanakkal District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

70 M/s. J S Auto Cast Foundary India Private Limited,
Plot No.KK5,KK6,KK7, SIPCOT Industrial Growth Centre, S.F.No.127pt,128pt,131 & 132pt of Ingur Village and S.F.No.213pt,214pt,&215pt of Perundurai Taluk, Erode District.
Proposed expansion of Production quantity from 1814 T/Month to 6000 T/Month 18.10.2021 @ 10.00 AM M/s. Mayoora Mahal, Perundurai - Chennimalai Road, Perundurai, Erode District - 638 052 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District - 638052

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

71 M/s. R.Sureshkumar Rough Stone and Gravel Quarry,
S.F. No: 114/5B & 114/6B, Pottaiyandipurambu Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District
Proposed Rough Stone & Gravel quarry over an extent of 0.81.75 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

67 M/s.K.Sivaprakash Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-5, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.20.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

68 M/s.V.Gunasekaran Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-1,10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.75.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

69 M/s.S.Rangasamy Rough Stone Quarry
at S.F. No: 95 (Part) Easter Part, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.34.5 Ha at S.F. No: 95 (Part) Easter Part. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

70 M/s.K.Pachalingam Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-4, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.12.0 Ha at S.F. No: 98A (Part) Pit-4, 10 Muthur Village, Kinathukadavu, Taluk, Coimbatore District. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

71 M/s.V.Gunasekaran Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-2, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.36.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

72 M/s.R.Rathinasamy Rough Stone Quarry
at S.F. No: 98A (Part) Pit-3, 10 Muthur Village,
Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.
Proposed Rough Stone quarry over an extent of 1.26.5 Ha. 07.10.2021 @ 11.00 AM M/s. Ramasamy Goundar Valliyammal (RKN) Thirumana Mandapam,10 Muthur Village,Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,No.Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

Click here to view Draft EIA

[Download]

73 M/s.J Selvi, S.F.No. 112/10A, 112/10B, 112/10C, 112/10D,
112/10E, 112/11, 112/8A, 112/9, Nedunkulam Village,
Kallikudi Taluk, Madurai District
Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 2.85.0 hectares of patta land. 05.10.2021 @ 10.00 AM M/s Sri Meenakshi Agamudaiyar Meeting Hall, Parapathi to Thirumangalam Main Road, Koodakovil Village, Kallikudi Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Madurai - 625 008

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

74 M/s.Anandalai Rough Stone Quarries in cluster located
at S.F.No. 1/4(Part-35), 1/4(Part-33),1/4(Part-34),1/4(Part-40),
1/4(Part-31),1/4(Part-38),1/4(Part-32),1/4(Part-37),1/4(Part-36),
1/4(Part-39)Anandalai Village, Walajah Taluk, Ranipet District.
10 Nos of Proposed Rough Stone Quarries in cluster over an extent of 13.56.0 ha. 21.10.2021 @ 10.30 AM MSKs Thirumana Mandapam, Sholingur Road, Kizhpudupettai, Anandalai Village, Walajapet- 632513. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board,Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632006

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]
75 M/s.P.Ramakrishnan Fire Clay & Red Soil Quarry at S.F.No. 191/3B2, 191/4B2, 191/1C2 in Thazhampattu village, Panruti Taluk, Cuddalore District, TamilNadu. over an extent of 1.43.08 Hec 25.09.2021 @ 10.00 AM M/s. S.V.Mahal, Veerataneswar Koil Street, Thiruvathigai, Panruti Taluk, Cuddalore District -607106. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.A3, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Cuddalore - 607005.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

76 M/s.Mahasen Exports, S.F.No.489/3B, 489/4B and 489/5A2 of Sithampoondi Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. Proposed Multicolored Granite Quarry Cluster Quarry of M/s.Mahasen Exports, in an extent of 2.20.5 Ha 23.09.2021 @ 11.00 AM M/s. Kongu Vellalar Thirumana Mandapam, Maniyanur Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Collectorate Campus, Near RTO Office, Namakkal - 637 003

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

77 M/s.M.Sengottuvel, S.F.No.503/1 of Sithampoondi Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. Proposed Multicolored Granite Quarry Cluster Quarry of M.Sengottuvel, in an extent of 2.28.5 Ha 23.09.2021 @ 11.00 AM M/s. Kongu Vellalar Thirumana Mandapam, Maniyanur Village, Paramathi Velur Taluk, Namakkal District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Collectorate Campus, Near RTO Office, Namakkal - 637 003

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

78 M/s. Mahalakshmi Mines & Pulverisers, SF. No. 116/1 (P), 123/2B (P), 123/2C, 123/2D, 123/2E1B, 123/2E1C, 123/2E1G, 123/2E1D & 123/2E1F (P) of Chinnagoundanur Village, Sankagiri Taluk, Salem District. Proposed Lime Stone Mines over an extent of 4.71.5 Ha.

23.09.2021 @ 11.00 AM

 

Sri Meenatchi Thirumana Mahal, Edappadi Road, Kuppanoor, Near to New Bye-pass, Sankagiri Taluk, Salem District - 637 301. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.298/A, Salem Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District- 638 183.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

79 M/s. J.Mohankumar SF. No. 183/1B (P) & 183/2 of Devannagoundanur Village, Sankagiri Taluk, Salem District. Proposed Lime Stone Mines over an extent of 3.45.5 Ha. 23.09.2021 @ 12.30 PM Sri Meenatchi Thirumana Mahal, Edappadi Road, Kuppanoor, Near to New Bye-pass, Sankagiri Taluk, Salem District - 637 301. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.298/A, Salem Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District- 638 183.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

80 M/s.Teru Murugan Blue Metals, Located at S.F.No's.126/2(P),127/1(P),133/1(P),133/2(P) of Thennilai(East) Village, Pugalur Taluk, Karur District - 639 111 over an extent of 4.55.0 Hectares 14.09.2021 @ 11.00 AM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai Road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639001

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

81 M/s.Tmt.R.Aruna Fire Clay Mine, SF.No.6/3,6/4 in Managathi Village, S.F.No.250/2B,250/3A,250/3B2,250/3C,250/4,250/5 in Thathanur(West) Village, Udayarpalayam Taluk, Ariyalur District. Proposed Fire Clay Deposit quarry lease over an extent of 1.78.11 Hect. 14.09.2021 @ 10.00 AM M/s.Meenakshi Ramaswamy College of Education, B-I, B.Ed, College, Ist Floor, M.R Auditorium , M R Nagar, Thathanur Village, Udayarpalayam Taluk, Ariyalur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

82 M/s.M.Muralikrishnan Rough Stone & Gravel Quarry , S.F.No.343/2A,343/2B1,343/3A, & 343/4A Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 2.35.85 Hectares Quarrying of Rough Stone & Gravel . 04.09.2021 @ 12.15 PM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SICO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641 021.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

83 M/s.C.Ramji Rough Stone Quarry, S.F.No.261/3, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 1.98.5 Hectares Quarrying of Rough Stone. 04.09.2021 @ 11.00 AM CD Foundation, Chettipalayam Madukkarai, Coimbatore District - 641023 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SICO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641 021.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

84 M/s.S.Sandosh Mallaiya Quarry, S.F.No.926/3A(P),927/1, & 928/3 Cheetipalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. Proposed quantity of 2.13.0 Hectares Quarrying of Rough Stone, Top Soil and Reject. 03.09.2021 @ 11.00 AM Sri Vasuki Mahal, Pollachi Main Road, Opp.Vidyalaya, Elur Pirivu, Coimbatore. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SICO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore - 641 021.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

85 M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd(M/s.Chettichavadi Jahghir Magnesite & Dunite Mines) Pro.M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd, S.F.No.6, Chettichavadi Village, Salem West Taluk, Salem District. M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd(M/s.Chettichavadi Jahghir Magnesite & Dunite Mines) Pro.M/s.Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd, S.F.No.6, Chettichavadi Village, Salem West Taluk, Salem District.. 03.09.2021 @ 11.00 AM M/s. Dalmia Old Colony Canteen Building(Opp. to Weigh Bridge), Chettichavadi Road, S.F.No.5/3 & 4, Chettichavadi Village, Salem West Taluk, Salem District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, 1/276 Meyanur Main Road, Salem - 636 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

86 M/s.Venkateswara Blue Metals, S.F.No.739/1(P) and 799/1(P), Marudur village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an Extent of 4.81.7 Ha. 01.09.2021 @ 11.00 AM Shivas Mahal, Thimmampalayam,Marudur village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District - 641104 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

87 M/s.S.Shanmugasundram Quarry
at S.F.No.73/1,73/2,73/3,73/4, Myleripalayam Village,
Madukkari Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 2.95.5 Hectareas Quarrying of rough stone, Top soil and reject. 31.08.2021 @ 11.00 AM PRS Kalyana Mandapam, Elur, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

88 M/s.Venkateswara Blue Metals, S.F.No.460/1(P) and 461, Muduthurai village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an Extent of 3.20.5 Ha. 30.08.2021 @ 03.00 PM Community Hall, Neelampalayam, Pudukuttai,Muduthurai Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District - 638 459 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

89 M/s.Chikkarampalayam Rough Stone and Gravel Quarry Cluster, S.F.No.74/2,435/2B1,435/2B2,435/2C,435/2D,435/2E,428/1A,60/1B and 61 Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. Proposed 3 No's of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 5.67.5 Ha. 30.08.2021 @ 11.00 AM Dhurais Mahal, Kannarpalayam,Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District - 641104 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

90 M/s.P.Suresh Kumar, S.F.No.80/2A,(P),81/1(P),
Karunchamisamy Goundenpalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.
Proposed quantity of 4.85.62 Hectareas Quarrying of rough stone, Top soil and reject. 28.08.2021 @ 11.00 AM Kalaivanai College of Technology, 1/2A-1, Alaghu Nachiamman road, Palathurai, Madukkarai, Coimbatore District - 641 105 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore - 641 021

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

91 M/s.R.Sivaraj Rough Stone Quarry located at SF.No.8/1, Uthupatti Village, Kulithalai Taluk, Karur District. Over an extent of 2.50.0 Hectares 27.08.2021 @ 12.30 PM Rajini Kalyana Mandapam, D.No.1/75, Kulithalai main road, Thogaimalai, Kulithalai Taluk, Karur District - 621 313 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

92 M/s.K.Deivendran Multi-Colour Granite Quarry located at SF.Nos.11/3F, 12/4C, 12/5B,12/5C, 12/5D,12/5E Veeriyapalayam Village, Krishnarayapuram Taluk, Karur District. Over an extent of 2.86.5 Hectares 27.08.2021 @ 11.30 AM Sri Sivasakthi Mahal, D.No.1, Rice mill street, Palaiyajayakondam, Kulithalai Taluk, Karur district - 639 102 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

93 M/s.Vinayaka Enterprises Multi-Colour Granite Quarry located at SF.Nos.72/2A,72/3,72/4A,72/4B Veeriyapalayam Village, Krishnarayapuram Taluk, Karur District. Over an extent of 3.90.5 Hectares 27.08.2021 @ 10.30 AM Sri Sivasakthi Mahal, D.No.1, Rice mill street, Palaiyajayakondam, Kulithalai Taluk, Karur district - 639 102 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

94 M/s. Sri Bhagavathi Amman Blue Metal Rough Stone and Gravel Quarry located at SF.No 216/2B(P), 217/1, 217/2, 217/3A & 217/3B, Gudalur Melpagam Village, Aravakurichi Taluk, Karur District over an extent of 4.94.0 Hectares. 26.08.2021 @ 11.00 AM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai Road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

95 M/s. Sri Venkatramana Swamy Blue Metals Rough Stone and Gravel Quarry over located at S.F.No 195/1(P) & 198/1 (P) , Thennilai (East) Village, Pugalur Taluk, Karur District. over an extent of 4.90.0 Hectares. 26.08.2021 @ 12.00 PM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai Road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

96 M/s. M.P.Granite Multi-Colour Granite Quarry located at S.F.No 353/6(P), 354/A1, 355/A, 355/B1, 355/B2, 355/B3, 355/B4, 356/1, 356/2, 356/3, 357/4 and 358/9 (P), K.Pichampatti Village , Karur Taluk , Karur District. Over an Extent of 4.45.0 Hectares. 25.08.2021 @ 11.00 AM Lakshmi Mahal, SF.No 305, Karur - Dindugul Main Road, Velliyanai North, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

97 M/s. Nama Umadevi Multi-Colour Granite Quarry located at S.F.No. 441/4A , K.Pichampatti Village, Karur Taluk, Karur District. Over an Extent of 2.43.0 Hectares. 25.08.2021 @ 12.00 PM Lakshmi Mahal, SF.No 305, Karur - Dindugul Main Road, Velliyanai North, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.26, Ramakrishnapuram West, Karur - 639 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

98 M/s.M.M.Aravindaraj Rough Stone Quarry, S.F.No.1/4 ( part-30)), Anandalai Village, WalajahTaluk, Ranipet District Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 1.00.0 Ha. [Postponed] MSKs ThirumanaMandapam, Sholingur Road, Kizhpudupettai, AnandalaiVillage,Walajapet- 6325123 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

99 M/s.T.K.Bharath Rough Stone and Gravel Quarry, SF.No.650, 651/1,651/2,652,653/2,654/2B2 & 667, Edirkottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District. Fresh quarrying proposal over an Extent of 3.65.5 Ha in patta lands. 25.08.2021 @ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Narasimha perumal kalyanamandapam, No.4/1000, Thayilpatti to Vijayakarisalkulam road, Kattanjseval, Thayilpatti, Virudhunagar District - 626 128 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar - 626 002

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

100 M/s. Morattupalayam Rough Stone & Gravel Quarry Cluster - A, S.F.Nos.389/1A,209/1A(P),
378(P),367/2A(P),367/2A(P),383/2B2(P),396/2A,
383/2A1(P) & 382/2B,383/2A2B & 383/2A2A2A2,
389/1B1A,389/1B1B & 389/1B2,383/1(P) &
383/2A2A1(P) and 387/1B1, Morattupalayam Village, Uthukuli Taluk, Tiruppur District.
Proposed 11 Nos of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 18.12.22 Ha. 23.08.2021 @ 12.00 PM to 01.30 PM The Collectorate GDP Hall, Ground Floor, Tiruppur - 641604 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road,, Tiruppur - 641 601

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

101 M/s.T.S.Muthu Arun Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.Nos.921/3B(P), 929/1(P) & 930/2B(P), South Avinashipalayam Village, Tiruppur South Taluk, Tiruppur District. Proposed Rough Stone Quarry and Gravel Quarries over an extent of 9.23.0 Ha. 23.08.2021 @ 10.30 AM to 12.00 PM The Collectorate GDP Hall, Ground Floor, Tiruppur - 641604 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road,, Tiruppur - 641 601

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

102 Construction of 8 - lane of Bangalore - Chennai expressway phase - III(106.569KM) by M/s.National Highways Authority of India(NHAI) pertaining to the stretches in Tamilnadu, Thiruvallir District with project chainage of 248.550 KM to 249.320 KM falls in thirupandiyur village, Tiruvallur taluk in Tiruvallur District. Construction of 8 - lane of Bangalore - Chennai expressway in the stretches of project chainage of 248.550 KM to 249.320 KM falls in thirupandiyur village, Tiruvallur taluk in Tiruvallur District. 18.08.2021 @ 11.00 AM Brindhavan Marriage Hall, Mappedu - Kilacheri junction (Kilacheri Bus stand nearby) Tiruvallur taluk, Tiruvallur District 631 402. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Master Plan Complex, SF.No.1/6D & 1/5B, Perumbakkam Village, Tiruvallur - 602 001.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

103 M/s.Poomalur Rough Stone & Gravel Quarries Cluster, S.F.Nos.263/2B(P), 263/2C(P), 263/2D, 304/2(part),
303/2A2A, 303/1(P), 305/1(P), 307/1(P), 307/2(P) & 252/1B, Poomalur Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.
Proposed Rough stone & Gravel Quarry over on Extent of 2.23.0 Ha in patta lands. 16.08.2021 @ 04.00 PM The Collectorate, GDP Hall, Ground Floor, Palladam Road, Tiruppur District - 641604 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(S), 12A, Pollachi By - pass Road, Palladam - 641 664 Tiruppur District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

104 M/s. Sundaraleela Rough Stone Quarry
at S.F.No.584/1, 599/1A, 599/1B & 599/2, Panchakshipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.
Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.74.5 Ha (Total Area Extent of Cluster is 15.98.5 Ha) 13.08.2021 @ 11.00 AM M.G Convention Hall Denkanikottai to Hosur Main road Belur Gate, Islampur, Denkanikottai - 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

105 M/s. M.K.Ravikiran Rough Stone Quarry
at S.F.No.556/1 & 557, Panchakshipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.
Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.79.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 15.98.5 Ha) 13.08.2021 @ 11.00 AM M.G Convention Hall Denkanikottai to Hosur Main road Belur Gate, Islampur, Denkanikottai - 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

106 M/s. Jasan Infra (P) Ltd, S.F.No:1015/8, 1016/11B, 1017/3B, 4B, 5, 6B, 1019/2A2, 2B1, 2B2, 2B3,
3A, 3B, 1018/1, 2, 1022/1, Kailasapuram Village, Ottapidaram Taluk, Thoothukudi District.
Proposed Stand Alone Cement Grinding Unit. 12.08.2021 @ 11.00 AM Sardar Indra Singh Memorial Silver Jubilee Hall locate inside T.D.T.A Kamala Gnana Cheronmani Memorial Higher Secondary School, S.Kailasapuram, Ottapidaram Taluk, Thoothukudi District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

107 M/s. KNR Constructions Limited, S.F.No:131/1A, 131/1B, 131/1C1, 131/2A, 131/2B, 132/1 & 132/2A Puliyampatti Village, Palani Taluk, Dindigul District. Rough stone & Gravel quarry proposal over an extent of 4.83.5 Ha of patta lands. 12.08.2021 @ 11.00 AM M/s.Shri Balaji Thirumana Mahal, 7/1 Jawahar Nagar, New Dharapuram road, Near TSP Camp, Palani Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul - 624 004.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

108 M/s. The Ramco Cement Ltd,
SF.No.239, 243, 244, 249, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 373, 374,
375, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 401, 402, 403 and 404 of Reddipalayam Village & SF.No Parts of 67, 68, & 69, Nagamangalam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 704.
M/s. The Ramco Cement Ltd, Reddipalayam, Limestone Mine for Expansion over on extent of 63.60.0 Hect. 12.08.2021 @ 10.30 AM SF.No.294/2, (Near Mining Site), Near M/s. The Ramco Cement Ltd, Reddipalayam Lime Stone Mines, Reddipalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621 704. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.4/326, Trichy Main Road, Keelapalur Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

109 M/s. Mariambanu Grey Granite quarry at S.F. No: 131/11, Kondappanayanapalli Village. Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 3.70.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.51.0 Ha). 11.08.2021 @ 03.30 PM Kanchana Mahal A/c, at Varsha Hall NH-46, Near Govt. Engineering College, BRG Madepalli, Bargur, Krishnagiri District Pin code: 635104. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

110 M/s. M.Sadhana Grey Granite quarry at S.F. No: 133/2A(P), 133/5(P), 133/7(P), 133/8(P), 133/10(P) & 133/11, Kondappanayanapalli Village. Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 2.35.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.51.0 Ha). 11.08.2021 @ 03.30 PM Kanchana Mahal A/c, at Varsha Hall NH-46, Near Govt. Engineering College, BRG Madepalli, Bargur, Krishnagiri District Pin code: 635104. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

111 M/s. M.Sadhana Grey Granite quarry at S.F. No: 133/2A(P), 133/2B1A((P), Kondappanayanapalli Village. Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 1.46.0 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.51.0 Ha). 11.08.2021 @ 03.30 PM Kanchana Mahal A/c, at Varsha Hall NH-46, Near Govt. Engineering College, BRG Madepalli, Bargur, Krishnagiri District Pin code: 635104. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

112 M/s. D. Sreenivasalu Rough stone quarry at S.F.No. 80/1, 80/2 & 81/1. Midithepalli Village. Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 3.17.08 Ha(Total Area Extent of Cluster is 9.28.0 Ha). 11.08.2021 @ 11.00 AM PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theirtham Main Road, Near Govt Higher Secondary School , Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.Pin: 635 105. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

113 M/s. S. Venkata Reddy Rough stone quarry at S.F. No: 81/2 & 82/1, Midithepalli Village. Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.05.92 Ha(Total Area Extent of Cluster is 9.28.0 Ha). 11.08.2021 @ 11.00 AM PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theirtham Main Road, Near Govt Higher Secondary School , Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.Pin: 635 105. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

114 M/s. National Highways Authority of India (NHAI) Proposed construction of Bangalore - Chennai Expressway project Phase -III in the District of Ranipet in the State of Tamil Nadu from km 179.670 - km 221.900 (42.230 km). The Construction of 8- lane of Bangalore - Chennai Expressway Phase-III) by M/s. National Highways Authority of India (NHAI). 11.08.2021 @ 10.30 AM Sri Mahalakshmi Mahal, No.36A, Sholinghur road(Arangapuram Bus Stand) Banavaram - 632505 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

115 M/s. National Highways Authority of India (NHAI) Proposed construction of Bangalore- Chennai Expressway project Phase - III in the District of Vellore in the State of Tamil Nadu from km 168.000 - km 179.670(11.370 km). The Construction of 8- lane of Bangalore - Chennai Expressway Phase-III) by M/s. National Highways Authority of India (NHAI). 10.08.2021 @ 10.30 AM Sri Sowbhagyaammal Krishnappa Thirumana Mandapam, Ponnai Road, Vallimalai-632520 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

116 M/s. Anbura Minerals Private Limited , S.F.No. 1127/4, 1127/5 of Irudhukottai Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District. Proposed Multicolour Granite Quarry over an extent of 1.93.5 Ha.(Total Area Extent of Cluster is 6.77.5 Ha). 10.08.2021 @ 04.30 PM Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District- 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

117 M/s. Globle Enterprises Multi Colour Granite quarry at S.F. No: 7/1A2, 7/1C(P), 13/1A1B(P) & 13/1A2 Anumanthapuram Village. Proposed Multicolour Granite Quarry lease over an extent of 2.27.5 Ha (Total Area Extent of Cluster is 7.41.5 Ha). 10.08.2021 @ 03.15 PM Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

118 M/s. Globle Enterprises Black Granite Quarry at S.F. No: 6/4B, 7/1B(P), 7/1C(P), 7/2, 12/1, 12/2A, 13/1A1B(P) & 13/1(B) Anumanthapuram Village. Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 3.93.5 Ha(Total Area Extent of Cluster is 7.41.5 Ha). 10.08.2021 @ 03.15 PM Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

119 M/s. P.Selvam Multicoloured Granite Quarry, S.F.No. 72/2, 72/3 & 72/5A of Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District. Proposed Multicoloured Granite Quarry over an extent of 3.58.0 Ha.(Total Extent in cluster is 11.44.0 Ha). 10.08.2021 @ 02.00 PM SRI CHOWDESHWARI CONVENTION HALL, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District, Pincode- 635 107. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

120 M/s. AVS Tech Building Solutions Rough Stone Quarry, SF.No.420(Part), of Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri Taluk. Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 4.90.0 Ha.(Toatal Area Extent of cluster is 23.85.0 Ha). 10.08.2021 @ 11.30 AM KTR Palace(Kalyana Manadapam), Bengaluru - Chennai National Highway - 44, Opp; Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

121 M/s. P.Subramani Rough Stone Quarry, S.F.No. 329 (Part -4) in Halekottah Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District. Rough Stone Quarry over an extent of 5.00.0 Ha. 10.08.2021 @10.15 AM KTR Palace(Kalyana Manadapam), Bengaluru - Chennai National Highway - 44, Opp; Power Grid, Maruthandapalli, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District 635 117 The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A , Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635 126. Krishnagiri District.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

122 M/s.Airport Authority of India, S.F.No:321, 322, 323, 289/1A, 289/2, 292/1A, 293/1, 293/2A, 294/1,
295/1A2, 283/6A2, 285/8A2, 286/1, 288/1A, 278/1A, 274/1B2,
275/14, 277/1A, 280/3C2, 276/8A, 276/1A8, 343/19B, 344/4,
356/5, 357/2A, 362/1B, 363/2A of Perungudi Village, 362/28, 363/1, 363/4, 364, 365, 371/2, 372/3, 441/1A, 444/1A, 444/181, 44511A2, 445/3A, 445/4B, 445/6, 446/1A2, 446/1B, 446/2A, 446/3A, 446/4A, 446/5A, 446/5B, 451/1, 451/3, 453/1, 454, 455/1, 456, 457/2, 458/1, 458/2, 459, 460/1, 463/1, 463/2, 464/IA, 467/1B, 467/213, 467/413, 467/5, 467/6, 467/7, 468/1B, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/7, 469/1, 470/1, 470/2, 471, 472, 473/1, 473/2, 474/1, 475/1, 476/1A, 47612A, 476/3A, 476/4A, 477/1A, 478/1, 478/2A, 478/2B1, 478/2B3, 479/1 of Ayanpapakudi Village, Madurai South Taluk, Madurai District, over an extent of 203.16 hectares.
Expansion of Existing Integrated Terminal Building, Construction of New ATC Tower cum Technical Block at Madurai Airport. 10.08.2021 @ 10.00 AM M/s. G.K.Chitra Mahal, Vellakkal Road, Perungudi, Madurai South Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, SIDCO Industrial Estate, Kappalur, Thirumangalam Taluk, Madurai - 625 008.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

123 M/s. J.Vinoth Jeni Rough Stone and Gravel Quarry, SF.No.216, Chinnakamanpatti Village, Sattur Taluk, Virudhunagar District. Fresh quarrying proposal in over an extent of 2.78.0 Ha of patta lands. 06.08.2021 @ 11.00 AM M/s. S.M Thirumana Mahal, No.4/214B, Madurai By Pass Road, Near Sivakasi Pirivu , Sattur-626 203 Virudhunagar District.

The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Master Plan Complex, Collectorate, Sattur Road, Virudhunagar- 626 002.

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]

124 Construction of Bangalore - Chennai expressway phase - iii (106.569km) by M/s. National Highways authority of India (NHAI) pertaining to the stretches in Tamilnadu, Kancheepuram District with project chainage of km 221+900 to km 248+550 (length 26.650 km) and again from km 249+320 to km 262+100 (length 12.780 km). Construction of Bangalore - Chennai expressway phase - iii (106.569km) by M/s. National Highways authority of India (NHAI) pertaining to the stretches in Tamilnadu, Kancheepuram District with project chainage of km 221+900 to km 248+550 (length 26.650 km) and again from km 249+320 to km 262+100 (length 12.780 km). 04.08.2021 @ 11.00 AM K.S.Sankar Mahal, Tiruvallur road, Sunguvarchatram, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602106. The District Environmental Engineer,
Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District - 602 105

Click here to view Executive Summary

[English]

[Tamil]

Click here to view Minutes

[Minutes]